15 de maig de 2009

"escolti, sap què?, s’aixeca la sessió”

Censura al butlletí municipal, insults a l'oposició... la darrera de l'alcalde Esteve es fer acabar el ple abans d'horaFragment de la transcripció literal de l'acta del Ple de 20 d'abril (s'adjunta l'acta sencera), on l'alcalde va aixecar la sessió de manera il·legal, com fa constar el secretari, “sense haver tractat el punt de l’ordre del dia anomenat 'precs' ”.


El grup municipal socialista va presentar un recurs de reposició contra l'alcalde per aquesta qüestió.
04/2009 . SESSIÓ ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 D’ABRIL DE 2009.-


(...)


- El Sr. ALCALDE diu: formuli la pregunta.


- La Regidora Sra. ESMERALDA RODRÍGUEZ diu: pregunto, pregunto a aquest govern de Convergència infalible.


- El Sr. ALCALDE diu: no, perdó, qualificacions no.


- La Regidora Sra. ESMERALDA RODRÍGUEZ diu: escolti vostès ho diuen, vostès diuen que van a rumb de (...) creuer, això; doncs miri se’ls ha escapat una cosa important, de vegades les coses petites també s’han de dir. Sr. Alcalde en tot cas el que si que li demanaria amb aquesta pregunta que li he fet, si aquesta empresa quan es va trobar amb aquest problema en va donar coneixement (...) Perquè sembla ser que vostès no se n’han enterat però el poble se n’ha enterat i aquí en (...) aquesta notícia del Diari del Baix Llobregat Nord del dia 17 on diu: “Un veí de Martorell denúncia la troballa d’ossos entre unes runes de l’obra”, i aquí hi ha tota una explicació nosaltres no ens ho hem inventat tot això; i m’estranya que vostès que són allò “ojo avizor” que tot ho veuen d’una hora lluny, home que els hi hagi passat de llarg això ens preocupa.


- El Sr. ALCALDE diu: I la pregunta?. Miri, si vostès tenen coneixement d’alguna troballa tenen l’obligació de denunciar-ho i si no ho han fet estan faltant al que és el Dret.


- La Regidora Sra. ESMERALDA RODRÍGUEZ diu: no ens vulgui passar el mort a nosaltres ara eh, si us plau eh, ho tinc claríssim no em passi el mort eh, no ens passi el mort avui.


- El Sr. ALCALDE diu: escolti, sap què?, s’aixeca la sessió.


- La Regidora Sra. ESMERALDA RODRÍGUEZ diu: no, no pot ser, aquest dia vam fer un acte que donàvem importància a aquests 30 anys de democràcia.


- El Sr. ALCALDE diu: s’aixeca la sessió


Es fa constar que a les 00.54 hores del dia 21 d’abril de 2009 es va aixecar la sessió sense haver tractat el punt de l’ordre del dia anomenat “precs”.

Les alcaldades de l'alcalde Esteve a Internet


16/10/07 Censura a Martorell. Responsables, ¿els tècnics?


08/11/07 El PSC Martorell fa rectificar Salvador Esteve


08/01/08 Salvador Esteve no respon


04/02/08 El carnaval d’Esteve


05/02/08 El Grup Municipal d'ICV Martorell ha enviat a l'Alcalde Salvador Esteve una carta de rebuig dels fets succeïts al darrer Ple Municipal


19/03/08 L'Alcalde de Martorell no respon a les preguntes de la oposició


05/06/08 Una altra vegada: censura!


06/06/08 El PSC de Martorell denuncia censura al butlletí municipal


09/10/08 “aquest personatget nou vingut a la política local en representació de la branca estúpida del pijo – progressisme”


26/10/08 El president de l'ACM li diu "gilipolles" a un regidor del PSC


10/11/08 L’alcalde del meu poble


04/05/09 Recurs de reposició contra el Ple Municipal d'abril


14/05/09 La manera com va finalitzar el Ple d'abril porta cua

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada