20 de juliol de 2005

Al Ple de Martorell: Manel Caballero, l'Everest & me

11/2005 . SESSIÓ ORDINARIA DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2005. (...)

E. PREGUNTES. (...)

Com se sap, a Caballero li agrada la muntanya...

El Regidor Sr. MANEL CABALLERO diu: la tercera pregunta també era per al Sr. Mantis, està relacionada, Sr. Mantis, amb una afirmació seva que apareix al Butlletí Municipal, a la darrera pàgina, concretament parlant de la Fira d’indústria i entitats que va rebre 65.000 visitants, quantitat que també va recollir el Regió 7 d’aquella setmana, i que quan diu vostè això i que ho recull un diari que no concreta que va ser en tres dies, suposo que és informació contrastada amb vostè mateix. Fent números no em surt i per això com jo crec que el Butlletí hauria de ser fiable i rigorós a mi em surten dubtes i per aquí va la pregunta. Amb un càlcul ràpid 65.000 persones en tres dies suposa l’equivalent a 1.200 autobusos de 55 places i 400 diaris, uns 13.000 cotxes, o si comptem una persona cada metre: 65 km, això és molta gent; mirant dades de la Fira de Barcelona tinc dades, Tecnoalimentària que amb un espai de 40.000 m2, en 5 dies comptant un cap de setmana, eren 30.000 visitants. La pregunta és: quin mètode o mecanisme ha fet servir vostè per a quantificar els visitants?.

Amb un càlcul ràpid 49.000 persones en tres dies suposa l’equivalent a 891 autobusos de 55 places i gairebé 300 diaris, uns 10.000 cotxes, o si comptem una persona cada metre: 49 km, això és molta gentI? Bé 49.000 persones són les que es va dir que van visitar la Fira del 2001 pel que aleshores hi eren. Vull dir, que posats a fer cabrioles numèriques, doncs vinga: un pilar casteller de 49.000 serien més de 5 Everests un sobre l’altre, per exemple.

En fi, que hem fet un càlcul rigorós en el que hem estimat les dades donades en Fires anteriors, i considerant l’augment d’espai d’exposició i d’expositors, l’impuls que s’ha donat a la presència de comerços i empreses locals i l’augment de difusió i activitats durant la Fira del Comerç i la Indústria i d’Entitats ens dona aquesta xifra de 65.000, que és molt, però de la que tots els regidors i regidores hauríem d’estar orgullosos, en lloc de fer jocs numèrics. No fem cap servei al comerç i l’empresa locals mofant-nos de les xifres de visitants que dona el govern. I, per cert, també la premsa local.

Si, la Fira és cada vegada més un èxit de públic, poder això és el que els molesta.Per altra banda, voldria fer esment que vostè, Sr. Caballero, va escriure en una publicació del seu partit que, davant d’aquesta pregunta in voce, formulada al ple anterior, "el regidor Toni Mantis va dir que necessitava un mes per trobar la resposta".

Sap perfectament que les preguntes in voce es contesten al ple següent, per poder argumentar degudament la resposta. Aquest article seu només pot respondre a ignorància o a deslleialtat política. I com vostè d’ignorant penso que no te ni un pèl, li hauré d’atribuir simplement mala fe i manca de savoir fer polític,. I el desitjo una cosa: QUE N’APRENGUI!