18 de febrer de 2005

M i s e r a b l e ?

Entreu al Google.

Poseu: "miserable" i pitjeu el botó 'Voy a tener suerte".

Flipareu.

I el resultat és diferent si abans seleccioneu la opció: "Sólo páginas en
español
".

Tornareu a flipar.

1 de febrer de 2005

C a n v i s
C a m b i o s
C h a n g e s


Només per iniciats (veure perfil)
Sólo para iniciados (ver perfil)
Just for initiates (see profile)