20 d’abril de 2007

L'Ajuntament va presentar ahir el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic

Ràdio Martorell 100.3 fm

20/04/2007

El Pla de Martorell s’ha configurat com una eina al servei del desenvolupament futur del municipi, que generi suficient nombre d’alternatives com per a que existeixin opcions a seleccionar. Cal indicar que l’elaboració del Pla Estratègic s’ha dividit en cinc parts diferenciades. El primer pas va ser la organització i definició dels temes crítics. Va continuar la diagnosi i la Comissió de treball va fixar objectius per definir cap on es vol anar i per quins camins. 

El Pla finalment es concreta en 11 mesures o actuacions que en el seu conjunt han de permetre assolir els objectius marcats. Entre les 11 actuacions destaca un pla local de turisme per fomentar l’atracció de visitants i potenciar el comerç, i els sectors turístics locals. A més, es vol consolidar Martorell com a ciutat de l’automòbil a través de la creació d’un museu i del desplegament de disciplines formatives relacionades amb l’automoció, segons va manifestar l’alcaldessa Dora Ramon durant l’acte de presentació.

El document també preveu un pla de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació orientat tant a les empreses com a la població. També contempla un estudi de situació dels polígons industrials per tal de definir amb precisió les seves necessitats i endegar les mesures més adients. Els joves són protagonistes del Pla de Desenvolupament Econòmic i pretén el foment de l’ocupació d’aquest col·lectiu a través d’una actuació integral que va des de l’orientació professional als instituts, al foment de l’autoocupació, passant per la formació ocupacional i la intermediació en el mercat de treball. Les dones és una altra dels col·lectius que es contempla en el Pla i és vol donar un impuls de l’ocupació femenina mitjançant un programa de foment específic per a la millora de les perspectives ocupacionals de les dones de Martorell. Finalment es potenciarà un sistema d’avaluació d’impacte ambiental, social i econòmic com a mesura per a garantir la sostenibilitat. El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Antoni Mantis, va explicar que en definitiva, les propostes responen a les necessitats que s’han detectat en el procés.

Mantis va afegir que el document ha comptat amb la implicació de la Comissió Especial, òrgan de participació ciutadana del Pla, integrat per persones significatives dels sectors educatius, econòmics, socials i empresarials locals.

Amb el Pla de Desenvolupament Econòmic de Martorell, l’Ajuntament vol aconseguir un mercat de treball de qualitat i la igualtat d’oportunitats de tots els martorellencs. La presentació es va fer ahir al Centre Cultural.
anna c
21/04/2007
07:51
molta sort amb els projectes, que els pogue-ho desemvolupar en la propera legislatura, teniu el meu suport.
TM
25/04/2007
14:41
Gràcies! ;-)