12 de febrer de 2008

¿ D e
v e r d a d
e s t á n
p o r
l a
e n s e ñ a n z a
p ú b l i c a ?Toni Mantis wrote:
Date: Tue, 12 Feb 2008 07:13:37 -0800 (PST)

From: Toni Mantis toni.mantis@yahoo.com
Subject: ¿De verdad están por la enseñanza pública?
To: Baltasar Santos institucional@ugtbaix.com

Compañero y amigo Baltasar,

¡Por una enseñanza pública, laica y de calidad! (y gratuita, añado) estoy yo también, no hacen falta soflamas.

Pero creo que es absolutamente desproporcionado convocar una huelga cuando "no es coneix cap avantprojecte o esborrany de la llei sino un document per al treball i el debat", (el entrecomillado es de la FaPaC , Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya).

Lo que no puede ser de ninguna forma es que una profesora le diga a un niño que hacen huelga porque si no "la Caixa comprará el cole y vuestros padres tendrán que pagar mucho dinero para que sigáis viniendo" y argumentos similares. Que es, lo que de forma más o menos sutil se está vendiendo, cuando lo que hay encima de la mesa es simplemente, repito, un documento para el debate.

Dice el conseller Maragall que se está "distorsionando de forma escandalosa el objetivo y el planteamiento real del documento, puesto que la propuesta consiste en que en algunos casos, entidades privadas o ayuntamientos puedan gestionar centros públicos de la Generalitat de Cataluña", y añade que es "consciente de que los 3.000 centros de Cataluña han de seguir y seguirán siendo públicos, así como los funcionarios y los equipos directivos".

Y en esto le doy la razón, porque si miramos el documento de la polémica (“Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya”, que adjunto para poder hablar con conocimiento de causa), vemos que el papel se limita a decir que “La Llei obrirà la possibilitat de formes de gestió indirecta de centres creats per l’Administració de la Generalitat , amb la intenció d’explorar fórmules que s’han demostrat viables en altres països i que preveuen el manteniment de la titularitat del centre per part de l’administració, mentre que entitats diverses s’encarreguen de la gestió del patrimoni i l’organització dels recursos. Concretament, es recull la gestió municipal de centres públics.

No me parece una cosa tan mala, sobre todo si pensamos que, vuelvo a repetir, es sólo una propuesta, en este y en los demás casos que se argumentan.

En fin, respeto el derecho de huelga, como no puede ser de otra forma, y mis hijos no acudirán al cole si la convocatoria se mantiene.

Pero no me privo de mi derecho a opinar, y mi opinión (estrictamente personal) es que la cercanía de las elecciones hace sospechar que lo que se quiere hacer es una medida de presión con connotaciones corporativas (¿y políticas?) que en nada ayuda a la enseñanza pública.

Por lo demás, como padre y progresista, suscribo la nota de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya), que adjunto, y que no ahorra críticas también a la Conselleria.

Un abrazo,

Toni Mantis
Padre

La FaPaC expressa la seva decepció en front a la vaga del dia 14 de febrer
En relació a la vaga de l'ensenyament pre-universitari que dijous 14 de febrer secundaran alguns docents i estudiants, la FaPaC fa les següents consideracions:

1. La vaga no és la via adequada per incidir sobre la futura Llei d'Educació Catalana. De moment no es coneix cap avantprojecte o esborrany de la llei sino un document per al treball i el debat. I el que ara cal es discutir-ho i fer aportacions, com ha fet la FaPaC.

2. Pensem també que el procés obert per la Conselleria d'Educació no és el més adequat. Com a actors principals del sistema educatiu d'aquest país pensem que tant l'administració educativa com la resta d'agents participants del sistema ens hem de posar a l'altura dels reptes de futur que tenim endavant.

3. La vaga pot causar importants distorsions a l'ensenyament i a les famílies que hem apostat per l'educació pública.
Com a pares i mares d'alumnes del sistema públic d'educació ens sentim decebuts:

Decebuts perquè, sobre les sòlides bases del Pacte Nacional per l'Educació (del qual participen alguns dels sindicats convocants d'aquesta vaga), la Conselleria d'Educació no ha estat capaç d'avançar en la construcció d'un Servei Públic Educatiu durant els dos anys que porta de vigència. El Pacte obre expectatives de trencar d'un cop la dualització i perill de segregació del sistema educatiu actual, però el document de bases de la futura llei deixa fora molts dels acords assolits i introdueix conceptes nous com per exemple noves tipologies de centres educatius.

Decebuts també per l'actitud dels sindicats convocants d'aquesta vaga. Pensem que no s'han esgotat les vies de participació conjunta i esperem que no s'anteposin interessos de tipus corporatiu per davant d'unes reformes necessàries, d'acord amb tots els diagnòstics del sistema (el replantejament de la carrera docent; una major autonomia dels centres; la descentralització i l'articulació de zones educatives coherents; un sistema de centres públics integrats; i uns equips directius formats adequadament, amb incentius clars i sotmesos al control social a través dels Consells Escolars).

Decebuts, en definitiva, per la situació actual; en la qual el nostre sistema educatiu necessita avançar per assegurar als nostres fills i filles les màximes competències possibles, dins d'un sistema que asseguri l'equitat i la qualitat a l'hora.

Volem fer saber als pares i les mares d'alumnes que els seus fills i filles tenen assegurat el dret a l'educació durant aquesta jornada, amb els serveis mínims necessaris, i que en el cas d'alumnes d'ESO i Batxillerat menors d'edat l'absència dels centres educatius ha de ser degudament autoritzada pel pare, mare o tutor.


Baltasar Santos wrote:

Los compañeros de Enseñanza nos piden que os hagamos llegar este escrito de explicación de la huelga de la enseñanza pública prevista para el 14-f, dirigida a los padres y madres de alumnos y a la sociedad en general.
Espero que os resulte de interés, y que le deis la máxima difusión posible.

¡Por una enseñanza pública, laica y de calidad!

Baltasar Santos Fernández
Secretari Política Institucional i Social
UGT Baix Llobregat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada