22 de juliol de 2004

M i c h a e l
M o o r e


La darrera pel·lícula de Michael Moore / La última película de Michael Moore / Michael Moore's last film


Fahrenheit 9/11 Posted by Hello
El trailer de Farenheit 9/11 ya puede verse en la Red / El trailer de Farenheit 9/11 ja es pot veure a la Xarxa / Farenheit 9/11: Official Trailer in the Internet
Cliqueu en aquest enllaç! / ¡Clicad en este enlace! / Click here!


1 comentari: