16 de desembre de 2002

E l
f u t u r
d e
l e s
d e i x a l l e s ?


Interessant experiència aqui a prop, sobre el problema de com gestionar els residus.

Torrelles de Llobregat revoluciona les taxes d'escombraries

Ignasi Puig Ventosa


El proper 14 de gener s'implantarà a Torrelles de Llobregat la recollida d'escombraries porta a porta i un sistema de taxes d'escombraries de pagament per generació, el que constitueix la primera experiència a Catalunya (i també a l'Estat espanyol) en que els ciutadans i establiments comercials pagaran d'acord a les escombraries que generen.
A diferència del que passa amb serveis com el telèfon, l'aigua o l'electricitat, en que cadascú paga segons l'ús que en fa, fins ara en el cas de la recollida i tractament d'escombraries no s'ha seguit el mateix model i tothom pagava el mateix, amb independència de si generava poques o moltes deixalles o de si participava o no de les recollides selectives. Amb les taxes vigents qui fa menys escombraries subvenciona qui en fa més!

L'explicació principal d'aquesta situació és que fins ara no existia cap "comptador" per saber què genera cadascú. Torrelles de Llobregat, inspirant-se en experiències en vigor des de fa dècades en altres països, serà el primer municipi en imposar a les taxes d'escombraries una lògica totalment diferent, molt més justa, transparent i incentivadora de la reducció i el reciclatge.

A partir del 14 de gener, tots els contenidors excepte els de vidre seran retirats de la via pública i les deixalles hauran de ser deixades a la porta de casa al vespre, entre 20 i 22h. A partir, d'aquesta hora comença la recollida porta a porta. Cada fracció de les escombraries és recollida en dies diferents. La matèria orgànica, inorgànica i el paper seran recollits respectivament tres, dos i un dia per setmana. A Torrelles no hi ha contenidor d'envasos, sinó el model Residu Mínim, potser per això ja estan al 53% de recuperació ja que tota la fracció inorgànica va a una planta de triatge, no només el reduït percentatge d'envasos que els ciutadans posen en el contenidor groc.

Amb el nou sistema, pels ciutadans serà més fàcil participar de la recollida selectiva que no fer-ho, ja que no treure cada dia la fracció corresponent implicarà la seva no recollida i per tant haver-la de guardar a casa fins el dia indicat. Això és una gran diferència respecte la situació actual, en la que participar de la recollida selectiva suposa un esforç afegit. Això farà que, com ja ha passat a Tiana, Tona, Riudecanyes i la resta de municipis que fan porta a porta, els nivells de reciclatge es disparin.

De totes maneres, l'autèntica novetat del sistema la constitueix la taxa d'escombraries, basada en un sistema de pagament per generació. En el nou model de recollida porta a porta, el paper, el vidre i la fracció orgànica podran ser lliurats al servei d'escombraries gratuïtament. La fracció inorgànica, no obstant, haurà de ser lliurada obligatòriament en unes bosses estandarditzades per l'Ajuntament de Torrelles el preu de venda de les quals (0,60€/u) incorporarà una part de la taxa. D'aquesta manera a més bosses utilitzades més es pagarà de taxa d'escombraries. També s'estandarditzaran bosses per a la gran generació de fracció vegetal (gespa, pinassa...) a 0,40€/u.

Els ciutadans podran comprar les bosses estandarditzades a un bon nombre de comerços de Torrelles degudament identificats, el que suposarà també una molt bona promoció del comerç local ja que les bosses no es podran comprar fora del municipi.

Per a la brossa inorgànica, els establiments comercials seguiran un model de pagament semblant, tot i que amb bosses més grans. Els que siguin grans generadors de fracció orgànica, hauran de llogar un bujol específic a l'Ajuntament, que pagaran en funció del tamany i periodicitat de recollida. Podran triar entre tres grandàries diferents i recollides 4 cops a la setmana o només 2 (dissabte i diumenge) per aquells que només obrin el cap de setmana.

Durant el primer any, per facilitar la transició al nou sistema, el 50% dels ingressos totals es continuaran recaptant mitjançant una part fixa, recaptada amb rebut com fins ara. Tot i així la voluntat municipal és anar reduint progressivament aquest percentatge per tal que domini la part variable.

Amb el nou sistema de recollida porta a porta i la nova taxa incentivadora s'esperen assolir nivells de reciclatge del 75% i fer avenços significatius en l'àmbit de la reducció dels residus.


Ignasi Puig Ventosa
ipuig@ent-consulting.comCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada